2009 (59) TOYOTA PRIUS HYBRID 1.8 AUTO 5 SEAT SALOON - £6000

Now in the UK please call to view

49,000Miles, 2009 (59) TOYOTA PRIUS HYBRID 1.8 AUTO 5 SEAT SALOON